Fodring af råvildt og fasaner

 

Der kan være flere grunde til at fodre dit vildt. Først og fremmest optimerer du levevilkårene for vildtet og højner fødekvaliteten. Dermed får bestanden bedre overlevelsesbetingelser, og du skaber samtidig gode jagtmuligheder. Kim Lindgren, som er en erfaren skytte og manden bag Raavildt.dk, har samlet sine gode råd til, hvordan du fodrer dit vildt. 

 

Fodring af råvildt


Hvis du vælger at fodre dit råvildt, skal du, udover at fodre med et kvalitetsfoder, også være indstillet på at fodre hele året.


Selvom råvildtet ikke besøger foderhusene så ofte i sommerhalvåret, er det alligevel vigtigt, at der er tørt foder tilgængeligt, da gammelråerne i sensommeren tilvænner årets nye lam til foderhusene. 

 

Hvis du ikke har fodret råvildtet før, skal du opstarte fodringen hen over sommeren, altså i den periode på året, hvor der er rigeligt med andre fødemuligheder til rådighed på reviret. Råvildtets tarmflora kan blive slået i stykker, hvis den ikke gradvis vænnes til kraftfoderet. Du skal regne med, at det tager nogle uger, før råvildtet er trygge ved de nyopsatte foderhuse, afhængig af råvildtets stressniveau på reviret.

 

Vigtigheden af tilgang til gode fødeemner året rundt, og specielt i efterårsfednings- perioden, er af afgørende betydning for råvildtets sundhedstilstand. Her kan DLG's specielt fremstillede Cervidae Mix gøre en forskel. Derudover er majs også et godt tilskudsfoder, da det er meget energiholdigt, pga. det høje indhold af stivelse.

 

Kropsmæssige store og sunde dyr er et must, hvis du har et ønske om, at bukkene på reviret senere skal udvikle store opsatse. Efterårsfedningen fra slutningen af brunsten i august måned og frem til årsskiftet har en afgørende betydning for, hvordan bukkens opsats vil udvikle sig, indtil den er færdigudviklet, og basten fejes af.


Opsatsen er en udvækst fra skelettet, og under efterårsfedningen virker dyrets skelet som en form for akkumulator, hvor calcium, fosfor og øvrige mineraler via blodet transporteres til skelettet, hvor det "opbevares", indtil bukken senere skal bruge det til at danne en ny opsats. Hundyrene bruger det oplagrede calcium, fosfor m.m., til at danne nye fostre i livmoderen, som først begynder at udvikle sig omkring årsskiftet grundet den forlænget drægtighed.


De fleste råvildtforvaltere og jægere sætter sliksten ud på jagtterrænet hvert år til råvildtet. Sliksten til råvildt opfylder dyrenes saltbehov og bidrager med væsentlige mineral- og mikroernæringsstoffer.

 

I forbindelse med fodring af råvildtet skal du være opmærksom på, at fodringen kan være årsag til, at svage dyr overlever vinteren, hvilket ikke er ønskeligt for den videre råvildtforvaltning. Derfor bør man stille store krav til dyrenes sundhedstilstand, og dyr som virker små af krop eller svage bør afskydes i jagtsæsonen.


10 gode råd hvis du fodrer råvildt:


  • Opstarte fodringen hen over sommeren.
  • Der fodres hele året.
  • Fodre med et kvalitetsfoder som Cervidae Mix.
  • Foderhusene står hvor råvildtet opholder sig i dag- og nattetimerne.
  • Råvildtet kan komme til og fra foderhuset i skjul.
  • Foderhusene opstilles så foderkrybben placeres i læsiden - i forhold til vinden.
  • Foderhuset placeres på terrænet, så regnvand løber væk fra foderhuset.
  • Foderhuset placeres så der kommer sollys ned til jorden omkring foderhuset.
  • Tilse foderhusene ofte så der altid er friskt og tørt foder i foderhusene.
  • Flytte foderhusene nogle få meter, 2-3 gange pr. år, for at minimere en smittespredning.

Fodring af fasaner


DLG's foderprogram omhandler kvalitetsfoder specielt fremstillet til fasaner i alle aldersgrupper. Hvilken variant du skal fodre med, er afhængig af alderen på de fasaner, du vil fodre.


Fra fasankyllingen klækkes og indtil den er 4 uger gammel udvikles dens immunforsvar, hvorfor foderet skal have et højt energi- og proteinindhold, med et korrekt afstemt indhold af aminosyrer med biologisk høj værdi.


I 4. til 6. leveuge udvikles 85% af fasankyllingens skelet. Foderet skal derfor i denne periode indeholde Calcium, Fosfor, Mikromineraler, D-vitaminer m.m.  


I 6. til 10. leveuge dannes den resterende del af skelettet, hvorfor der i denne periode skal fodres med et foder, hvor man har fokus på en korrekt tildeling af mineraler og vitaminer.


I den efterfølgende periode, hvor fasanen udviklingsmæssigt går fra kylling til voksen, skal vækstraten mindskes. Du bør derfor skifte fra et foder med et højt energi- og proteinindhold, til et foder med et lavt energi- og proteinindhold, men med et så højt indhold af træstof/fibre som muligt.

 

Vinterfodringen af fasaner er en forudsætning for, at overlevende fasanhøner kan gennemføre en æglægnings- og rugeperiode med succes. I forårsfedningen, som ligger i perioden fra årsskiftet og 3 måneder frem, skal fasanhønen opnå sin idealvægt, og have fyldt samtlige fedtdepoter på kroppen, så hun er klar til at gå i gang med den foranstående energikrævende æglægnings- og rugningsperiode. Vigtigheden af at fasanhønen skal have opfyldt samtlige fedtdepoter inden æglægningssæsonen starter, skal ses i lyset af at en fasanhøne bruger op til 80% af sine fedtreserver i de første 3 uger af rugeperioden


Ny viden dokumenterer i den forbindelse, at den vintersæd, der i disse år står på de danske marker, og som fasanerne æder i forårsmånederne, har et betydeligt lavere indhold af protein end tidligere. Dette betyder, at fasanhønen kan have svært ved at opnå sin idealvægt og få opfyldt samtlige fedtdepoter på kroppen inden æglægnings- og rugningsperioden. Derfor omhandler den fremtidige vinterfodring af de voksne fasaner ikke blot hvede i rigelig mængder, men også et tilskud af Vokse- og Æglægningsfoder.