CSI URINE LITTER SPRAY 500ML

CSI URINE LITTER SPRAY 500ML
Kun i butik

Totalpris 89,95 kr.
Om produktet
  • 10 stk  = 5 kg
Varenummer: 1761299

Bio-enzymatisk kattebakkerens 

Plet- og lugtfjerner mod urin, fækalier og opkast
Til rengøring af kattebakke

Specielt udarbejdet med bioaktive enzymer til at angribe urin på molekylært niveau
CSI URINE Litter Spray fjerner snavs, pletter og lugte fuldstændigt. 
Eliminerer lugt for at forlænge kattegrusets levetid op til dobbelt så lang tid.

Sikker at bruge omkring alle kæledyr.

- Angriber urin på molekylært niveau
- Fjerner fuldstændig lugt fra kattebakker
- Forhindrer afvisning af kattebakke
- Ikke giftigt for dyr og mennesker
- Unik bio-enzymatisk formular – ingen skrappe kemikalier

HVERDAGS BRUG:
Spray let over bakken for at kontrollere lugt mellem skift. Den bio-enzymatiske
formular virker på molekylært niveau, for at fjerne lugt fra bakken og efterlader en
behagelig frisk duft.

UDSKIFTNING AF BAKKEINDHOLD:
1. Fjern alt fra bakken.
2. Spray rigeligt på inder- og ydersiden af bakken.
3. Vent 5-10 minutter. Enzymerne til fjerne urin molekyler og løsne snavs for nem
fjernelse.
4. Tør alle spor af med klud eller køkkenrulle.
5. Når helt tør, fyld bakken med frisk indhold.

FORSIGTIG: Opbevares utilgængeligt for børn.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe
og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
Indeholder <5% ikke-ionisk overfladeaktive stoffer, enzymer, mikroorganismer, parfume.


Læs mere Læs mindre