CSI URINE FABRICS CLEANER 500ML

CSI URINE FABRICS CLEANER 500ML
Kun i butik

Totalpris 89,95 kr.
Om produktet
  • 10 stk  = 5 kg
Varenummer: 1761297

Plet- og lugtfjerner
Tekstilrens
Angriber urinlugt helt ind i fibrene

Anvendes på alle vandfaste overflader
Anvendes på madrasser, polstring, sengetøj og puder

- Angriber kæledyrs urinlugt på det molekylære niveau
- Fjerner kæledyrs urinpletter – selv gamle indtørrede pletter
- Stopper “genmærkning” af gamle lugtpletter
- Unik blanding af pro-bakterier og naturligt enzym: Ingen skrappe kemikalier
- Sikker for alle kæledyr og deres ejere

BRUGSANVISNING:
1. Tjek for farveægthed på et ikke-iøjnefaldende område.
2. Fjern overskydende urin, fækalier eller opkast med køkkenrulle.
3. Undlad shampoo eller damprensning af urinplettede tekstiler eller sengetøj, før lugt og
pletter er fjernet som ovenfor med CSI URINE®.
4. Mæt snavsede områder med CSI URINE® så plettens kanter er dækkede. Urinpletter
spredes 2-4 gange deres størrelse, når væsken trænger ind i dybere lag.
5. Skrub ikke. Brug ikke andre rengøringsmidler.
6. Lad det lufttørre.
7. Når det er helt tørt, støvsug eller børst resterne væk.
8. Gentag påføringen efter behov for at nedbryde gamle pletter og urinlugt.

FORSIGTIG: Opbevares utilgængeligt for børn.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
Indeholder <5% ikke-ionisk overfladeaktive stoffer, enzymer, mikroorganismer, parfume.


Læs mere Læs mindre