ForageMax 52, Afgræsning til får - 10 kg

Antal
For dette produkt er minimumsbestilling 1 STK, maksimumbestilling STK
Totalpris 519,95 kr.
Om produktet
  • 1 stk  = 10 kg
  • 60 stk  = 1 palle
  • 1 stk  = 1 sæk
Varenummer: 142850

ForageMax 52 til får indeholder hvidkløver for at øge foderoptagelsen hos dyrene, holdbarheden af marken og for at sikre væksten ved lille tilførsel af kvælstof. Blandingen har desuden et stort indhold af tetraploid mid­deltidlig og sildig alm. rajgræs, der giver en stor foderoptagelse og dermed tilvækst hos fårene i afgræsningsperioden. Indholdet af engrapgræs og rødsvingel sikrer blandingens holdbarhed under hård afgræsning og ødelæggeslse ved dyrenes tråd.

ForageMax 52 er en sildig afgræsningsblanding til får, hvorimod blandingen er mindre velegnet til frem­stilling af hø. Får ”bundgræsser” og det er vigtig, at græshøjden ikke kommer under 8 cm i forårsperioden og 5 cm sommerperioden. Blandingens produktionsevne og – profil kan kun udnyttes hvis der ikke dødbides. Vinterafgræsning vil ødelægge blandingens store forårsproduktion.

  • Til afgræsning på almindelig jord
  • Tåler tæt afgræsning
  • Hvidkløver blandet med sildige græsser
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand


Læs mere Læs mindre